PÅMELDING / PRISER

VÅG CUP 2019

PÅMELDING / PRISER

VÅG Cup 2019

Reglement

Generelt

Alle deltakere i turneringen er forpliktet til å følge de ordensregler som er bestemt av NHF eller den stedlige arrangør – herunder bestemmelsen om at bruk av alkohol er forbudt under oppholdet.

Hvert lag skal under reisen og oppholdet være ledsaget av en leder som er ansvarlig for at laget og de enkelte spillere viser god oppførsel og følger de fastlagte ordensregler.

Overtredelse av ordensreglene kan medføre at deltaker og lag blir bortvist fra turneringen og innrapportert til NHF.

Rydding av klasserom

Alle lag som har overnattet på skole, skal rydde sitt klasserom (feie gulvet og sette pulter på plass) før de forlater rommet.

Alle skal være ute av klasserommet senest kl. 12.00 søndag.

Feiekoster fås ved henvendelse til skolens vakt.

BALLSPILL

Vi ber om at ledere påser at ballspill ikke foregår innendørs eller på andre områder av skolene hvor det kan forvoldes skade.

Lag som forvolder skade på bygninger eller gjenstander må påregne å erstatte dette.

Forlat rommet slik som det var når dere ankom!

Forsikring

Forsikring mot skade/tap av gjenstander ol. må den enkelte selv sørge for.

Cameron Cup tar ikke ansvar for dette.

Vis detaljer
Utsolgt